Обучение - Производствени работници@van Hessen

Как да обучаваме служителите си?

Преди да започнете работа в някой от обектите на Van Hessen в Холандия или Белгия, ще преминете петдневно обучение в центъра за обучение в Толедо, Испания, за да сте наясно с всички тънкости на помещението за черва, с очакванията за работа и с ежедневните си задачи и отговорности.

След обучението си ще пътувате до крайната си работна дестинация в Нидерландия или Белгия. Транспортът ви ще бъде организиран за вас. Най-вероятно ще пристигнете там в събота и от вас ще се очаква да започнете първите си смени в понеделник след това.

 

Ако сте от България, Унгария или Румъния
Ще преминете обучение в центъра на страната, в която ще работите.

Ако сте от Испания или Португалия
Първо ще посетите стаята за черва в Толедо, където ще се обучавате в продължение на 5 дни, преди да се преместите в някоя от другите страни в Европа.