Чревната стая – Продукция workers@van Хесен
Вътре в кланицата
Международен пазар
Оптимизация на селекцията

Сортиране

Благодарение на нашите собствени места за сортиране, с нашето вътрешно управление и служители, ние можем да гарантираме единен и постоянно висококачествен продукт, който отговаря на изискванията на нашите клиенти. Тъй като сме в близък контакт както с нашите клиенти, така и с нашите места за сортиране, можем да реагираме бързо на променящите се изисквания на клиентите.