Стаята за черва - Производствени работници@van Hessen
Вътре в кланицата
Международен пазар
Оптимизиране на избора

Сортиране

Благодарение на собствените ни места за сортиране, с нашето вътрешно управление и служители, можем да гарантираме еднакъв и постоянно висококачествен продукт, който отговаря на изискванията на нашите клиенти. Тъй като сме в тесен контакт както с нашите клиенти, така и с местата за сортиране, можем да реагираме бързо на променящите се изисквания на клиентите.