Описание на длъжността - Производствени работници@van Hessen

Описание на работата

Като служител в отдел "Производство" вие отговаряте за непрекъснатостта на производствения процес заедно с вашия ръководител и екипа ви. Вие също така гарантирате, че всички пресни суровини се обработват в точното време, с точното качество и по възможно най-ефективния начин. Контролът на техническото състояние на инсталациите и на указанията в съответствие с качеството и безопасността на храните е от първостепенно значение. Работата се състои от следното:

  • Разрязване на стомашно-чревния тракт
  • Работа и зареждане на машини
  • Управление на качеството
  • Поддържане на стандартите за хигиена и сигурност

Кой сте вие?

  • Можете да работите минимум 16 и максимум 40 часа седмично. Имате желание да работите на смени (една, две или три смени).
  • Нивото на физическата ви подготовка е подходящо за физическа работа.
  • Лесно се разбирате и работите с хора от различни страни
  • Търсите дългосрочна работа с перспективи за бъдещето; Владеете холандски, немски или английски език;
  • В някои зони на фабриката се поддържа температура от 10°C. Нямате нищо против да работите в тези зони на сградата.

Интересувате се? Прочетете повече за нашите обещания за работа, жилища или се свържете с нас директно.